Albrecht z Valdštejna

Šlechtic, jeden z nejúspěšnějších českých vojevůdců, generalissimus císařského vojska, generál Severního moře, vládce státu ve státě, schopný diplomat, úspěšný válečný podnikatel a výkonný obchodník. To všechno jsou charakteristiky, které bychom pro něj mohli použít. Ale zrovna tak se o něm za více než 400 let, které uběhly od jeho narození mluvilo jako o králi všech intrikánů, zrádci národa, zrádci císaře, hrabivci, nejbohatším a nejmocnějším muži v českých zemích. Řadu z nelichotivých přídomků, které šířili jeho početní nepřátelé se nepodařilo beze zbytku vyvrátit a hodnocení jeho aktivit se stále různí. Proto se zde omezíme na výčet významných událostí jeho života.