Jičín 2018

Město Jičín pořádá ve dnech 18. – 20. května 2018 tradiční Valdštejnské slavnosti na počest významné osobnosti nejen města Jičína, ale celé Evropy, vévody Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna. Letos tomu bude již 435 let od jeho narození a 725 let od první zmínky o městu Jičín.


 

OSLAVY ALBRECHTA Z VALDŠTEJNA V JIČÍNĚ


Tři dny plné oslav a událostí spojených s dobou Albrechta z Valdštejna. Celé město Jičín, zejména náměstí, park a Valdštejnská lodžie ožije slavnostmi, ke kterým tradičně patří dobové kostýmy, tradiční řemesla, trhy a dobová hudba, výstavy, hry, průvod masek nebo ohňostroj.


Návštěvníci slavností tak podniknou malý výlet do 17. století, uvidí na vlastní oči vévodu Albrechta z Valdštejna v čele své družiny, ale i nespočet kratochvílí  té doby. Těšit se můžete na rytířské hry, hostiny a bankety, vystoupí všelijací muzikanti, kejklíři, tanečníci a potulní herci. Atmosféra slavností se inspiruje v poznatcích o období vrcholného baroka, a tak se každoročně připomínají vévodova vítězství i jeho velkolepé stavební plány, hrají se barokní hry a sporty a dojde i na přehlídku nejnovějších umění a vědy.


Valdštejnské slavnosti navázaly na slavnosti, které se konaly v roce 1934 u příležitosti 300. výročí Valdštejnovy smrti. Konají se jako bienále v sudých letech v Jičíně a v lichých letech ve Frýdlantu. 

 

Valdštejnské slavnosti, Jičín | Jan Nožička

Valdštejnské slavnosti, Jičín | Jan Nožička

 

PROGRAM VALDŠTEJNSKÝCH SLAVNOSTÍ V JIČÍNĚ

Podívejte se na bohatý program letošních Valdštejnských slavností v Jičíně. Není-li v programu uvedeno jinak, je vstupné na veškerá vystoupení a aktivity zdarma.

Plánek Valdštejnských slavností, Jičín 2018

P1 |  Parkoviště u zimního stadionu
P2 |  Parkoviště Na Tobolce
P3 |  Parkoviště Na Tobolce
P4 |  Parkoviště pod sudem, autobusové nádraží
0  |  Vjezd na Valdštejnovo náměstí (pouze pro trhovce)
|  Valdštejnovo náměstí, trhy
2  |  Valdštejnský zámek
3  |  Zámecká zahrada
|  Kostel svatého Ignáce
|  Jezuitská kolej
6  |  Kostel svatého Jakuba
7  |  Masarykovo divadlo
|  Lipová alej
9  |  Valdštejnská lodžie

 

Pátek 18. května 2018
První den slavností proběhne beseda o vévodovi Albrechtovi z Valdštejna a další program se bude nést v komorním duchu.


18.00

Albrecht z Valdštejna
Beseda k 435. výročí narození | Obřadní síň Valdštejnského zámku

20.00

Inter Arma Silent Musae?
Staré latinské přísloví, jehož autorem je Cicero, v překladu znamená Mezi zbraněmi múzy mlčí. Albrecht z Valdštejna očima čtyř staletí – koncert | Kostel svatého Ignáce | Vstupné 150 Kč

21.00

Aladin
Divadlo bratří Formanů | Valdštejnská lodžie | Vstupné 250 Kč

 

21.30

Nocturno
V provedení smíšeného pěveckého sboru Foester | Nádvoří Valdštejnského zámku

 

Valdštejnské slavnosti, Jičín | Jan Nožička

Valdštejnské slavnosti, Jičín | Jan Nožička

 

Sobota 19. května 2018
V sobotu proběhne hlavní část Valdštejnských oslav. Pro všechny návštěvníky je připraven bohatý program.


10.30

Průvod družiny Albrechta z Valdštejnara a jeho dvora
Llipovou alejí přes pěší zónu na náměstí | Valdštejnská lodžie

10.00 -
17.00

Doprovodný program
Ležení valdštejnských vojsk, mušketýři, dobová hudba a tanec, hry, historické tržiště, ukázky starých řemesel, divadlo, pohádky, kejklíři… | Valdštejnovo náměstí, nádvoří zámku, zámecký park, Jezuitská kolej

11.00

Přivítání vévody purkmistrem města, městskou radou a hosty
Valdštejnovo náměstí, hlavní pódium

17.00

Stvoření světa
Velký muzikál ZUŠ Jičín | Masarykovo divadlo | Vstupné 180 Kč

17.30

Koncert na počest A. V. E Valdštejna
Písecký komorní orchestr | Kostel svatého Jakuba

20.45

Shromáždění pochodňového průvodu
Žižkovo náměstí

21.00

Barokní zahradní slavnost s benátským ohňostrojem
Zámecká zahrada

21.00

Aladin
Divadlo bratří Formanů | Valdštejnská lodžie | Vstupné 250 Kč

 

Valdštejnské slavnosti, Jičín | Jan Nožička

Valdštejnské slavnosti, Jičín | Jan Nožička

 

Neděle 20. května 2018
V sobotu proběhne hlavní část programu Valdštejnských slavností. Těšit se můžete na soutěže, výstavy, průvod, historické tržiště a další akce spojené s Albrechtem z Valdštejna.

 

9.00

Zádušní mše
Kostel svatého Jakuba

13.00 -
16.00

Valdštejnský zvířecí hodokvas
Rodinná slavnost pro všechny smysly, plná obrazů ze zvířecího světa a hodovních bajek v areálu vévodova letohrádku. Vstup ve zvířecích maskách vítán | Valdštejnská lodžie