Jičín 2014

Město Jičín pořádá ve dnech 22. – 25. května 2014 tradiční Valdštejnské slavnosti na počest významné osobnosti nejen města Jičína, ale celé Evropy, vévody Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna. Letos tomu bude již 380 let od jeho úmrtí, a tak mu Jičín na jeho počest připravil bohatý program ve zcela jiném pojetí slavností.

 

Valdštejnské slavnosti, Jičín 2014 | Jan Nožička

Valdštejnské slavnosti, Jičín 2014 | Jan Nožička

 

VALDŠTEJNŮV JIČÍN


Pořadatelé chtějí letos návštěvníkům město Jičín představit trochu jinak, než je tomu možná běžně zvykem. Na Valdštejnově náměstí vznikne interaktivní model Tvář města. Jedná se o model barokní komponované krajiny Jičínska tak, jak ji plánoval a velkolepě stavěl vévoda Albrecht z Valdštejna. Vévoda bude také představen jako osobnost inspirující umělce v programu Valdštejn v umění.


Čeká vás také tradiční průvod Valdštejna a jeho družiny do centra města, kde jej přivítá purkmistr města a městská rada. Návštěvníci doslova na vlastní kůži zažijí Valdštejnovu dobu – vojenská ležení, mušketýry, kejklíře, nakoupí si na historickém tržišti nebo si zkusí tradiční řemesla. Na vévodovu počest bude uspořádána barokní zámecká slavnost a v závěru programu proběhne hodovní slavnost ve Valdštejnské lodžii.

 

PROGRAM VALDŠTEJNSKÝCH SLAVNOSTÍ V JIČÍNĚ

 

Podívejte se na bohatý program letošních Valdštejnských slavností v Jičíně. Není-li v programu uvedeno jinak, je vstupné na veškerá vystoupení a aktivity zdarma.

Plánek Valdštejnských slavností, Jičín 2018

P1 |  Parkoviště u zimního stadionu
P2 |  Parkoviště Na Tobolce
P3 |  Parkoviště Na Tobolce
P4 |  Parkoviště pod sudem, autobusové nádraží
0  |  Vjezd na Valdštejnovo náměstí (pouze pro trhovce)
|  Valdštejnovo náměstí, trhy
2  |  Valdštejnský zámek
3  |  Zámecká zahrada
|  Kostel svatého Ignáce
|  Jezuitská kolej
6  |  Kostel svatého Jakuba
7  |  Masarykovo divadlo
|  Lipová alej
9  |  Valdštejnská lodžie

 

Čtvrtek 22. května 2014
Na začátek slavností proběhne přednáška významného polského historika Sobieslawa Novotneho o Albrechtovi z Valdštejna ve Swidnici.


18.00

Albrecht z Valdštejna ve Swidnici
Přednáška polského historika Sobieslawa Nowotneho | Obřadní síň Valdštejnského zámku

 

Valdštejnské slavnosti, Jičín 2014. Valdštejnský průvod | Jan Nožička

Valdštejnské slavnosti, Jičín 2014. Valdštejnský průvod | Jan Nožička

 

Pátek 23. května 2014
Druhý den Valdštejnských slavností v Jičíně bude návštěvníkům představeno umění spojené s vévodou Albrechtem z Valdštejna a to v nejrůznějších podobách.


18.30 -
21.00

Valdštejn v umění
Vernisáž výstavy obrazů A. V. E. Valdštejna za účasti autora Michala Ščigola. Setkání s donátorem Ing. Václavem Rybaříkem. Klavírní Sonáta C dur věnovaná Albrechtu z Valdštejna, hraje Boris Krajný. Valdštejnův Jičín, křest knihy Martina Vosáhla a Roberta Smolíka | Porotní sál Valdštejnského zámku

 

Valdštejnské slavnosti, Jičín 2014. Přivítání Albrechta z Valdštejna | Jan Nožička

Valdštejnské slavnosti, Jičín 2014. Přivítání Albrechta z Valdštejna | Jan Nožička

 

Sobota 24. května 2014
V sobotu proběhne hlavní část programu Valdštejnských slavností. Těšit se můžete na soutěže, výstavy, průvod, historické tržiště a další akce spojené s Albrechtem z Valdštejna.

 

9.00

O cenu Valdštejnova Jičína
Soutěž ve společenském tanci | Masarykovo divadlo, Husova 206 | Vstupné 80 Kč

10.00 -
18.00

Tvář města
Interaktivní model barokní komponované krajiny, mušketýři, dobová hudba, tanec a hry. Historické tržiště s ukázkami starých řemesel. Divadlo a kejklíři. Vystoupení souborů základních uměleckých škol, výstava výtvarných děl Valdštejn 100x jinak. Smíšený pěvecký sbor Foerster. Výklady horoskopů královskýcm hvězdopravcem | Valdštejnovo náměstí

10.10

Průvod družiny Albrechta z Valdštejna a jeho dvora
Z lipové aleje přes pěší zónu na Valdštejnovo náměstí | Valdštejnská lodžie

11.00

Přivítání Albrechta z Valdštejna
Purkmistrem města, městskou radou a hosty | Valdštejnovo náměstí

11.30
13.00
15.00

Prohlídky Valdštejnského paláce
Komentované prohlídky Valdštejnského paláce probíhají s průvodcem. Začátek prohlídek je vždy na recepci muzea | Valdštejnský palác

13.00 -

16.30

Vojenská přehlídka
Přehlídka vojenských oddílů valdštejnských vojsk a kontrola vojenského ležení | Valdštejnovo náměstí

14.30

Slavnostní odhalení bronzové sochy
Albrechta z Valdštejna, kterou věnoval donátor Ing. Václav Rybařík | Muzejní nádvoří Valdštejnského zámku

15.30

Rytířské divadlo Traken
Plocha u autobusového nádraží | Vstupné 200 / 100 Kč

19.30

Romeo a Julie
Divadelní představení souboru Geisslers Hoffcomoedianten | Zámecká zahrada

20.45

Pochodňový průvod
Shromáždění průvodu | Lipová alej u kasáren

21.00

Zahradní slavnost
Barokní zahradní slavnost v maskách s benátským ohňostrojem | Zámecká zahrada

 

Valdštejnské slavnosti, Jičín 2014. Historické tržiště | Jan Nožička

Valdštejnské slavnosti, Jičín 2014. Historické tržiště | Jan Nožička


Neděle 25. května 2014
Poslední den slavností proběhne tradiční bohoslužba a závěrečná hodovní slavnost v duchu dobry Albrechta z Valdštejna.

 

9.30

Bohoslužba slova
Duchovní zastavení s vojenským kaplanem Petrem Šabakou | Kostel Všech svatých pod Zebínem, Sedličky

13.00 -
16.00

Valdštejnská hodovní slavnost aneb létohrátky na letohrádku
Fantaskní česko-polská hostina s barokní hudbou, divadlem a řemeslnými dílnami na počest vévody Albrechta z Valdštejna | Valdštejnská lodžie

 

Valdštejnské slavnosti, Jičín 2014. Bohoslužba slova | Jan Nožička
Valdštejnské slavnosti, Jičín 2014. Bohoslužba slova | Jan Nožička