Valdštejnská lodžie, Jičín

Valdštejnská lodžie stojí na okraji Sedliček, které jsou částí města Jičína. S Jičínem je pak spojena 2 kilometry dlouhou lipovou alejí.

 

Valdštejnská lodřie, Jičín - Sedličky | Jiří Částka

Valdštejnská lodřie, Jičín - Sedličky | Jiří Částka


HISTORIE


Dříve se podél upatí kopce Zebína jezdívalo jen do Valdické obory. Vévoda Valdštejn však určil tomuto místu jinou budoucnost: začal tu kolem roku 1627 stavět svůj honosný letohrádek se zahradou, která právě zde, na příhodně svažitém terénu, mohla být opatřena nezbytnými fontánami a vodotrysky, v dolní části pak i velkými bazény napájenými z Valdického potoka. Hosté měli přijíždět od Jičína monumentálním lipovým stromořadím a být udiveni velkolepostí samotné příjezdové cesty, hned nato i kolosálními rozměry Lodžie zahradního průčelí letohrádku otevírajícího se do zahrady ze tří stran. Hned za zahradou, poblíž někdejší Valdické obory a tudíž nadohled z terasy lodžie, byl tehdy budován i rozlehlý kartuziánský klášter. Jedna z krypt jeho řádového kostela se měla stát rodovým mauzoleem pánů z Valdštejna a Frýdlantu...


Na jedné straně tedy velmožova příměstská vila a zahrada jako obraz rajského útočiště pro dny života pozemského; za ní klášter s hrobkou jako poslední útočiště pro život věčný tak byly tyhle dva valdštejnské areály za sebou stavěny a propojeny dokonale přímou cestou, která se před vámi objeví, jakmile se vrata v zadním průjezdu nádvoří otevřou.


Důmyslný krajinný plán vévodův, jímž měly být šestikilometrovou linií vzájemně spojeny bývalý kartuziánský klášter ve Valdicích, Lodžie, centrální kostel sv. Jakuba v Jičíně i vrch Veliš na horizontu, však nebyl dokončen. Co zůstalo, je torzem původního záměru. Stavební práce v Lodžii byly zastaveny roku 1632, objekt tudíž nikdy nesloužil svému původnímu účelu. Nad jeho zamýšleným užíváním i vybavením obzvláště nad užíváním prostorů ve vyšších podlažích a v podkroví, jakož i partií v samotné zahradě se proto vznáší nejeden otazník.


SOUČASNOST


V současné době v lodžii naleznete expozici, vyhlídku a nádherný park. Pravidelně se zde konají různé kulturní akce a vždy je součástí Valdštejnských slavností v Jičíně. Je zároveň ideálním místem pro svatbu. Informace pro návštěvníky naleztete přímo na webu Valdštejnské lodžie.