Hrad Valdštejn, Turnov

Valdštejn je hrad, o kterém se uvádí, že je nejstarším hradem Českého ráje. Jeho podmanivá podoba a poloha na skále mezi Turnovem a Hruboskalským skalním městem byla důvodem, proč je druhou nejstarší zpřístupněnou památkou. Dnes jde o celkem složitý hradní komplex rozložený na několika sousedních skalních blocích, kde vedle sebe najdete gotické zdivo, skalní sklepení, stavby a umělecká díla doby baroka, prvky klasicismu a romantické úpravy z 19. století.


Hrad Valdštejn, Turnov

Hrad Valdštejn, Turnov


HISTORIE


Hrad Valdštejn byl založen kolem roku 1260 Jaroslavem z Hruštice z rodu Markvarticů, předků pánů z Valdštejna. Valdštejnové drželi hrad asi do roku 1380 a další majitelé páni z Vartenberka do počátku husitských válek.


Obsazení hradu husity a posléze loupeživými rytíři bylo příčinou, že se hrad na skalním ostrohu rozdělil na hrady dva. V zadní části se oddělil tzv. typický skalní hrad s komplikovaným vstupem zdola na vrchol skalní plošiny.


V 15. století se na hradě neblaze podepisuje časté střídání majitelů a po Kateřině ze Strážnice a ze Štítar, milence Hynka, syna krále Jiřího z Poděbrad, přestává hrad koncem 15. století sloužit jako panské sídlo. 

 

Vyhořelý a zničený hrad pozvedli k nové slávě opět Valdštejnové, kterým patřil více než dvě století i po éře Albrechta z Valdštejna. V 18. století zde vybudovali nevšední poutní místo, které přitahovalo svou jedinečnou atmosférou starých ruin někdejšího rodového sídla a okolních lesů a skal.


V  19. století v období romantismu dál rostl zájem o tajemné hrady, a tak i noví majitelé Valdštejna Lexové z Aehrenthalu pokračovali ve využívání hradu jako výletního místa. Propojili krajinu sítí turistických cest, budovali vyhlídky, otevřeli lázně Sedmihorky. Hrad Valdštejn dotvořili romantickými úpravami evokujícími starobylost místa a jako jednu z prvních památek u nás jej po roce 1824 zpřístupnili veřejnosti.


Hrad Valdštejn, Turnov

Hrad Valdštejn, Turnov


SOUČASNOST


Již vstupní most zaujme návštěvníky galerií barokních soch českých patronů. Hrad si můžete projít i bez průvodce. Volně přístupná část zahrnuje veškeré exteriéry hradu, sklepení, kapli sv. Jana Nepomuckého a biliární sál. Díky tomu můžete v areálu strávit čas podle svého zájmu. Pro zájemce o prohlídku s průvodcem je však připraven poutavý výklad z historie s možností návštěvy slavnostního sálu v klasicistním domě a místnosti v romantickém paláci. Průvodci jsou připraveni uzpůsobit svůj výklad dětem a podobně je věnována péče i hendikepovaným návštěvníkům, kteří nemohou absolvovat celý prohlídkový okruh.


Ve sklepení pod prvním dvorem je nyní hradní archeologie a v hlubokém sklepě vytesaném ve skále je umístěna část geologická s expozicí Chvála pískovce”. Velkou zajímavostí je i výstava modelů památek Českého ráje v biliárním sálu.


Na prvním nádvoří nahlédneme do malé kaple s obrazem  údajnou podobou Karla Hynka Máchy. Překvapením je krásný Slavnostní sál a salonek klasicistního domu s portrétní galerií posledních majitelů Lexů z Aehrenthalu.


Přístupná jsou i skalní sklepení na třetím skalním bloku, která byla součástí systému obrany tzv. mordovací soutěsky". Zajímavostí je i hladomorna. Při úpravách v 19. století byla na konci hradu vybudována vyhlídka na Trosky a Skalní město.


Na hradu Valdštejně vás čekají mnohá překvapení. V době letních prázdnin tu jsou kostýmové prohlídky s rytířem, noční prohlídky, netopýří noc, setkání se samotným vévodou Albrechtem z Valdštejna a mnoho dalších kulturních akcí.

 

Hrad Valdštejn, Turnov

Hrad Valdštejn, Turnov