Místo posledního odpočinku

Vydáte-li se po stopách Albrechta z Valdštejna neměli byste vynechat Mnichovo Hradiště. Zámek i zdejší panství byly kdysi součástí Valdštejnova rozsáhlého dominia. A právě Mnichovo Hradiště je místo, kde naposled spočinuly i vévodovy tělesné pozůstatky.

Zde v areálu mnichovohradištského zámku, v kapli Svaté Anny při kostele Sv. Tří králů, je pod mramorovým náhrobkem z roku 1934 nika, v níž odpočívá Albrecht z Valdštejna, jeho první manželka Lukrécie Nekšovna z Landeku a malý syn z vévodova druhého manželství s Isabelou z Harrachu Karel Albrecht, jenž se dožil věku jen několika měsíců. jejich ostatky sem byly převezeny roku 1785 ze zrušeného kartuziánského kláštera ve Valdicích u Jičína, který vévoda založil a kde si nechal vybudovat rodinnou hrobku. O převoz ostatků slavného předka na Mnichovo Hradiště se postaral hrabě Vincenc Ferrerus z Valdštejna, potomek Maxmiliána z Valdštejna, jemuž vévoda panství kdysi daroval.

Památka na slavného předka byla ve valdštejnském rodě stále živá a Valdštejnové opatrovali a sbírali pamětihodnosti svázané s ním po mnoho generací. Zámek Mnichovo Hradiště je dnes nejen místem, které se stalo vévodovým posledním útočištěm, je zde také soustředěn jeden z nejvýznamnějších souborů portrétů Albrechta z Valdštejna a jeho rodiny a další valdštejnská memorabilia.

Interiéry kostela a kaple jsou od roku 1966 užívány jako lapidárium barokních soch. Vedle plastik z dílny Matyáše Bernarda Brauna je zde soubor děl kosmonoské rodiny Jelínků a dalších mistrů z období přechodu baroka a klasicismu.

 

Autorka textu: PhDr. Eva Lukášová (upraveno)