Kostel sv. Ignáce z Loyoly, Jičín

Kostel sv. Ignáce je původní městský farní kostel v gotickém slohu zasvěcený nejprve sv. Jakubu, což se změnilo poté, co se stal roku 1623 novým majitelem panství hrabě Albrecht z Valdštejna. Jeho základy byly položeny pravděpodobně  současně se základy města Jičína na přelomu 13. a 14. století. Jedná se o nejstarší dochovanou stavbu ve městě. Během doby užívání kostela jezuity byla přistavěna severní a západní sakristie, sklenutá valenou klenbou s lunetami a vyzdobená ranně barokní štukaturou. Významnou výzdobu kostela tvoří obrazy Sv. Ignáce z Loyoly a Panny Marie Rušánské, který jezuité dostali v roce 1637 z Ruska. Po dvou požárech proběhly renesanční přestavby. 

V uplynulém roce byla dokončena oprava horní části věže, kdy byla znovu osazena zrestaurovaná kupole a kříž a věž dostala nový plášť. V letošním roce 2018 chceme pokračovat v opravách věže a to konkrétně spodní části. Znovu se bude obnovovat jako vnitřní části věže tak plášť, který by měl mít neomítnutý se zvýrazněním kamenného zdiva. Bude se tak pokračovat v opravě nejstarší sakrální stavby v Jičíně, tak aby postupně byla této stavbě navrácena její původní krása.

Kostel bývá otevřen půl hodiny před mší svatou, jinak lze otevřít na požádání arciděkanství.

V průběhu léta v měsících červenec a srpen je kostel otevřený pro veřejnost od 10 do 16 hodin. V tomto období je také možné využít komentovaných prohlídek každý pátek v 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 a v sobotu v 10:00 a 12:00 hodin.